Langesund Skolemusikk
Langesund Skolemusikk
 • Hjem    • Informasjon til musikanter og foresatte    • Om oss    • Grasrotandelen    • Ledere og styre    • Medlemmer    • Arkiv    

 

 

   Arkiv
           

Snarveier:
 Bli medlem
 Kontakt oss!
 

 

 


Årsmøte og foreldremøte mandag 12.02 kl 19

Innkalling til Årsmøte og foreldremøte for Langesund Skolemusikk

 

Tid/sted: Mandag 12 februar 2018 / kl 1900/ Langesund Ungdomsskole

 

 

Dagsorden

 

 1. Konstituering

  Navneopprop

  Godkjenning av innkalling

  Godkjenning av dagsorden

  Valg av møteleder, sekretær samt to til å underskrive protokoll

 2. Godkjenning av årsmelding
 3. Godkjenning av regnskap
 4. Saker fremmet av korpsstyret
 5. Saker fremmet av korpsmedlemmene
 6. Plan og budsjett
 7. Valg (mulige kandidater er spurt før møtet)
 8. Eventuelt

   

  Foreldremøte

 9. Kort orientering om vårsesongen
 10. Eventuelt

   
 

 

 

Langesund skolemusikk • Postboks 17, 3993 Langesund • post@langesundskolemusikk.no • konto nr: 2601.30.58562